Ocaklar / Ozanlar

Aşiretlerimiz, kökenlerimiz ve bağlı bulunduğumuz ocaklarımız hakkındaki araştırmalar, çalışmalar. Alevi İnancının taşıyıcıları, aleviliği özverileriyle günümüze taşıyan, aleviliğe ses olan ozanlarımız

1) Sinemilli Ocağı ve Sinemilli Aşireti :
https://kulseyyid.wordpress.com/sinemilli

2) Cemal Abdal Ocağı ve Şadilli Aşireti:
https://kulseyyid.wordpress.com/sadilli-asireti-ve-cemal-abdal-ocagi/

3) İmam Rıza Ocağı ve Canbek Aşireti:
https://kulseyyid.wordpress.com/imam-riza-ocagi-ve-canbek-asireti/

4) Kavi, Balyan, Xisor Aşiretleri ve Ocakları:
https://kulseyyid.wordpress.com/kavi-balyan-xisor-asiretleri-ve-ocaklari/

5)